Συχνές Ερωτήσεις

Σύμφωνα με επιστήμονες και εκπαιδευτικούς η κατάλληλη ηλικία για να έρθει σε επαφή το παιδί με μία ξένη γλώσσα είναι η προσχολική. Σε αυτή την ηλικία το παιχνίδι, τα τραγούδια και η καθημερινή επικοινωνία, συνδυάζονται με την εισαγωγή των παιδιών στην ξένη γλώσσα.

Η κατάλληλη ηλικία για να ξεκινήσει το παιδί την ουσιαστική εκμάθηση της ξένης γλώσσας είναι στη Β’ Δημοτικού, αφού θα έχει αποκτήσει μια καλή γνώση των βασικών δομών της μητρικής γλώσσας, όπως της γραφής, της ανάγνωσης και των πρώτων γραμματικών φαινομένων.

Σύμφωνα με επιστήμονες και εκπαιδευτικούς η κατάλληλη ηλικία για να έρθει σε επαφή το παιδί με μία ξένη γλώσσα είναι η προσχολική. Σε αυτή την ηλικία το παιχνίδι, τα τραγούδια και η καθημερινή επικοινωνία, συνδυάζονται με την εισαγωγή των παιδιών στην ξένη γλώσσα.

Οι εκπαιδευτικές διαδικασίες όλων των βαθμίδων αποτελούνται από μία σειρά εξετάσεων. Είναι λοιπόν καλό τα παιδιά να εξοικειώνονται από μικρή ηλικία με τη διαδικασία της εξέτασης, ώστε να αποκτούν αυτοπεποίθηση και σιγουριά, και να θέτουν στόχους για το τέλος του σχολικού έτους.

Τα διαδικτυακά μαθήματα όλων των επιπέδων και όλων των ξένων γλωσσών στο Νικολοπούλειο Ξένες Γλώσσες διεξάγονται μέσω της εκπαιδευτικής μας πλατφόρμας, η οποία είναι ειδικά σχεδιασμένη για να προσφέρει μία απόλυτα αποτελεσματική εμπειρία μάθησης. Οι καθηγητές μας είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση των διαδραστικών μέσων και έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για να προσφέρουν ένα εξίσου άριστο μάθημα με αυτό της δια ζώσης διδασκαλίας.

Δεν είναι απαραίτητο ότι θα ξεκινήσει από το μηδέν ένας μαθητής που έχει χρόνια να ασχοληθεί με την ξένη γλώσσα!

Προσφέρουμε ποικίλα τμήματα λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών μας. Οι καθηγητές μας ασχολούνται με τον κάθε μαθητή ξεχωριστά, αποφασίζουν από κοινού για το επίπεδο και αν χρειαστεί κάνουν κάποιο τεστ κατάταξης ή κάποια στοχευμένη επανάληψη πριν ενταχθεί ο μαθητής στο τμήμα.